AIMSAD Üye Kataloğu 2021 / AIMSAD Member Catalog 2021

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), 6 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Temelleri Avrupa’daki sivil toplum kuruluş- larının yapılanmaları örnek alınarak atılan AİMSAD’ın misyonu, ağaç işleme makine- leri ve yan sanayisinin imalatı ve temsilciliği konusunda faaliyet gösteren üye firmalar arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak; üyelerinin ekonomik, mali, huku- ki, idari, teknolojik, imalat, ihracat ve ithalat ile ilgili sorunlarını çözümlemeye yönelik çalışma ve teşebbüslerde bulunmak; Türki- ye’de ve dünyada ağaç işleme makineleri ve yan sanayi mamulleri pazarını geliştirerek en ileri seviyeye çıkarmaktır. AİMSAD, ağaç işleme makineleri imalatı ile iştigal eden firmalar tarafından ve İstanbul merkezli olarak kurulmasına karşın, Türki- ye genelindeki tüm ilgili makine ve yan sa- nayi firmalarını çatısı altında birleştirmiştir. Bu amaca istinaden, yönetim organlarında dahi sektör firmalarının yoğunlaştığı coğrafi bölgeler dikkate alınmış ve tüm yan sana- yi sektörlerinin temsil edilmesine de özen gösterilmiştir. AİMSAD’ın asli üyeliği kurumsal üyelik olup; Dernek, ağaç işleme makineleri ve bu maki- neler ile birlikte çalışan yan sanayi mamul- lerinin imalatçı ve temsilcilerinin oluşturdu- ğu tüm firmalara açık olan, sosyal kültürel, ticari ve ekonomik alanda faaliyet gösteren bir dernektir. AİMSAD’ın kurumsal olan asli üyelerinin yanı sıra, bireysel onursal ve akademik üyelikleri de bulunmaktadır. Bilim ve iş dünyası mensuplarından, sektörün ve mesleğin gelişmesine veya AİMSAD’a emeği geçmiş kişiler ya da akademik çalışmaları ile AİMSAD’a katkı sağlayabileceği değerlendi- rilen kişiler bu kategorilerde üyeliğe davet ve kabul edilebilmektedir. Genel Merkezi Kartal’da bulunan AİMSAD’ın üye firma sayısı 2021 yılı Şubat ayı itibariy- le 66’ya ulaşmıştır. AİMSAD’ın orta vade hedefleri ise, sektör ile ilgili komitelerde yer alarak Bakanlıklar ve diğer resmi ku- ruluşlara görüş sunmak, sektörel çalışma- lara katkı sağlamak; sektör ile yakın ilişkisi bulunan mobilya sektörü dernekleri ile iyi ilişkiler ve verimli işbirlikleri tesis etmek; üye firmaların çağdaş üretim teknolojilerine adaptasyonun teşvikine yönelik girişimlerde bulunmak; yurt dışındaki belli başlı sektör fuarlarında temsil faaliyetleri yürütmek, sektörün ve üyelerinin kapsamlı tanıtımını yapmaktır. A‹MSAD HAKKINDA 14 www.aimsad.org

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI5Nzc5