AIMSAD Üye Kataloğu 2021 / AIMSAD Member Catalog 2021

GENEL SEKRETER’İN MESAJI De€erli Sektör Paydaflları, 6 Haziran 2014 tarihin- de İstanbul’da kurulan AİMSAD, halen genç bir dernek olmasına rağmen geçtiğimiz yedi yıllık süreçte birçok faaliyete ve başarıya imza attığımızı düşü- nüyorum. Kamu ilişki- leri, yurtiçi ve yurtdışı temsil faaliyetleri ile fuar katılımlarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Diğer taraftan, 2015 itibariyle 2 ayda bir yayım- lanan ve her sayısı 4.000 adet basılıp dağıtılan AİMSAD Dergisi projesi hayata geçirilmiş; ayrıca REED TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul WOODTECH Ağaç İşleme Makineleri Fuarı ile TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen Anadolu Fuarları’nın ana destekçisi konumuna gelinmiştir. İhracatımız sevindirici şekilde artmaya devam ediyor. 2016 yılında 70 milyon dolar, 2017 yılında 84 milyon dolar, 2018 yılı sonunda ise yüzde 22 artış göstererek 102.5 milyon dolar, 2019 yılında 98 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2020 yılında ise pandemiye rağmen %13 artarak 110 milyon dolar olarak gerçekleşerek, ihracat rekoru egale edildi. 2020 yılında ihracat yaptığımız ilk 10 ülke; Rusya Federasyonu, Irak, Cezayir, Özbekistan, Birleşik Krallık, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Mısır ve İtalya idi. Son yıllarda en çok ihracat yaptığımız vazgeçilmez ülkelerden biri haline gelen Cezayir yerini Rusya’ya bıraktı. İthalat yapan ülkeler ola- rak öne çıkan Polonya, Birleşik Krallık ve İtal- ya’nın, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasına girmesi sevindirici. Rakamlar henüz iste- nen seviyeye gelmemiş olsa da, imalatçılarımızın ‘bu pazarlarda artık biz de varız’ demesi bile ye- terli olacaktır diye düşünüyorum. Sektörün ithalat ayağına baktığımızda da 2013 yı- lında 138 milyon dolar olan dış alımın, son yıllarda neredeyse yüzde 70 daraldığını görüyoruz. Bunun nedenini ise artık ithalatçı firmaların üretime yö- nelmesinden, birçok yabancı ürünün yerli ürün- lerle iç piyasada hem fiyat hem de kalite açısından rekabet edemiyor olmasından, devletin yerlileş- tirme politikaları ve mevcut ekonomik durumdan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Sektörümüzün 2019 yılı sonunda 48 milyon dolar olan ithalatı, 2019 yılında yüzde 4,5 azalarak 46 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında en çok ithalat yapılan ülkeler arasında başı Almanya, İtalya ve Çin çekti. Tüm veriler ışığında Türkiye ağaç işleme maki- neleri sektörü olarak, genel makine sektörünün içinde küçük bir payımız bulunmasına rağmen, ‘ih- racatının ithalatını aştığı sektör’ olarak en tepede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu amaca istinaden, AİMSAD olarak üzerimize dü- şeni yapıyor, gerek ülkemizi gerekse sektörümüzü ve üyelerimizi tanıtmak adına yurt dışı fuarlarına ka- tılım sağlıyor ve pavilyon şeklinde organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, 2020 yılı mayıs ayında açtığımız ve sadece İngilizce içeriğinde hazırlanan www.turkishwoodworkingmachinery.com portalı ile de üyelerimizi digital ortamda da desteklemeye devam ediyoruz. Yerli ve yabancı bütün denk derneklerimiz ve sektör paydaşlarımızla işbirliklerine de her zaman hazır ve açık olduğumuzu bildirir, saygılarımı su- narım. Esenlikler Dilerim, Arif Onur KAÇAK A‹MSAD Genel Sekreteri 10 www.aimsad.org

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI5Nzc5